Đi tác nghiệp về ô nhiễm không khí, phóng viên tình cờ chụp được khoảnh khắc gây rùng mình