Giải mã biểu tượng chuột cực độc trong con mắt người xưa