Đoàn viên Thủ đô lên phương án trông xe, dọn rác... dịp Tết