VFF: Thông tin chia thưởng ĐTQG hoàn toàn minh bạch và dân chủ