Chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK