Thời tiết 27/1: Miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi dưới 7 độ

VK - 09:34 27/01/2020
Miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi dưới 7 độ (ITN) Miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi dưới 7 độ (ITN)

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ; có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-27 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm,

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Phía bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

VK

Bình luận của bạn đọc