Thời tết 28/1: Bắc Bộ đến Thanh Hóa, trời rét đậm

VK - 09:14 28/01/2020
Bắc Bộ đến Thanh Hóa, trời rét đậm (ITN) Bắc Bộ đến Thanh Hóa, trời rét đậm (ITN)

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 20-23 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ. Nhiều mây, có mưa rải rác. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

VK

Bình luận của bạn đọc