Khánh Hòa: Quản lý chặt du lịch tự phát ở Mũi Đôi – Hòn Câu