us

Bong da ngón tay, khắc phục thế nào?

Bong da ngón tay, khắc phục thế nào?

Da ngón tay mỏng đặc biệt nhạy cảm với ảnh hưởng của khí hậu bên ngoài. Thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh làm phát sinh các vần đề về da, trong đó lột da ngón tay là một rắc rối hay gặp.