Văn học Việt Nam

Văn học Việt thêm hấp dẫn từ Vlog 1977?

Văn học Việt thêm hấp dẫn từ Vlog 1977?

GD&TĐ - Vlog 1977 của ba chàng trai trẻ thuộc thế hệ 9X và 2K1 đang đặc biệt thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bằng seri video “parody” (chế) các trích đoạn văn học Việt Nam nổi tiếng. Và mới đây, Vlog 1977 này còn được nhận nút vàng của YouTube. 

Đổi mới tư duy tiểu thuyết: Yêu cầu cấp thiết

Đổi mới tư duy tiểu thuyết: Yêu cầu cấp thiết

GD&TĐ - Trong bối cảnh văn học Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức của thời đại toàn cầu hóa, tiểu thuyết tuy tăng trưởng về số lượng nhưng chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu chính đáng của công chúng nghệ thuật. Do đó, vấn đề “đổi mới tư duy tiểu thuyết” có ý nghĩa sống còn đối với nền văn học đương đại.

Điển cố có nguồn gốc Truyện Kiều trong văn học Việt Nam

Điển cố có nguồn gốc Truyện Kiều trong văn học Việt Nam

GD&TĐ - Truyện Kiều (TK) là đóng góp to lớn của Nguyễn Du đối với nền văn học Việt Nam trên nhiều phương diện. Một phương diện trong đóng góp ấy là kiệt tác này đã trở thành nguồn gốc của điển cố độc đáo, giá trị trong văn học nước ta; bổ sung và làm phong phú cho kho tàng điển cố nội sinh của văn học Việt Nam như là một đối trọng với hệ thống điển cố ngoại lai mà chủ yếu là điển cố gốc Hán.

Sự thể hiện con người trong văn học trung đại Việt Nam

Sự thể hiện con người trong văn học trung đại Việt Nam

GD&TĐ - Nói đến văn học Việt Nam thời trung đại, một trong những vấn đề quan trọng cần được đặc biệt lưu tâm là vấn đề thể hiện con người. Giáo sư Trần Đình Sử cho rằng, “Con người trong văn học chịu ảnh hưởng sâu đậm của tư tưởng triết học, thần học mỗi thời”(1).