Thành lập đội phản ứng nhanh ứng phó dịch viêm phổi cấp