2.000 đơn vị máu được Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hiến tặng mỗi năm