Rộn ràng không khí Tết dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Ba Vì, Hà Nội