Nữ bệnh nhân được cắt tóc nghệ thuật, tặng hoa ngày Quốc tế phụ nữ