Hà Nội: Ngành GD Cầu Giấy tuyên dương các nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu