Bộ GD Trung Quốc yêu cầu tăng cường phổ biến kiến thức phòng virus corona