Viettel thực hiện cuộc gọi đầu tiên trên thiết bị 5G “made in Việt Nam”