Ngày hội mổ heo đất: “Tết ấm ấp - Xuân yêu thương!” trường tiểu học thị trấn Tân Dân - Yên Dũng