Sử dụng pháo tự chế, người đàn ông gãy xương vùng mặt và chi chít vết thương